تاثیر کرونا بر مغز ؛ کرونا چطور به مغز انسان آسیب می زند؟

کشف تاثیر کرونا بر مغز از جدیدترین یافته‌های محققان است که آنها را با وجه خطرناک و ناشناخته دیگری از این ویروس مرموز مواجه کرده است. اما کرونا چطور می‌تواند به مغز انسان آسیب برساند؟  نوشته تاثیر کرونا بر مغز ؛ کرونا چطور به مغز انسان آسیب می زند؟ اولین بار در پلازامگ. پدیدار شد.