به هیچ وجه نمی‌توان از پیری جلوگیری کرد

td_module_flex_3_title_excerpttd_module_flex_3_title_excerpttd_module_flex_3_title_excerpttd_module_flex_3_title_excerpttd_module_flex_3_title_excerpt بیگ بنگ: آیا وقت آن رسیده که جلوی مرگ را بگیریم؟ یا … فقط می‌توانیم مرگ را بپذیریم و زندگی را همانطور که هست، ادامه دهیم. یک پژوهش جدید نشان می‌دهد احتمال جلوگیری از پیری و دستیابی به زندگی ابدی، تقریبا غیرممکن است. به گزارش بیگ بنگ، ارزش بازار داروهای ضدپیری در سال ۲۰۲۰… ادامه خواندن به هیچ وجه نمی‌توان از پیری جلوگیری کرد