برای حل مشکلات تعاونی ها به دنبال راهکار بود

بندرعباس – معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه باید برای حل مشکلات تعاونی ها به دنبال راهکار بود، گفت: در جامعه ای که به تعاون اعتقاد دارد نباید تعاونی مشکل داشته باشد.