اداره آب و فاضلاب با تمامی امکانات و تجهیزات در زرآباد مستقر شود

زاهدان – استاندار سیستان و بلوچستان گفت: اداره آب و فاضلاب با تمامی امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی در شهر زرآباد واقع در جنوب استان مستقر شود.