چین به ایمنی گله‌ای رسید/ یک میلیارد و 200 میلیون نفر کامل واکسینه شدند

یکی از برجسته‌ترین متخصصان بیماری‌های تنفسی در چین گفت:‌ بیش از ۱.۲ میلیارد نفر در سرزمین اصلی چین تا ۲۸ دسامبر ۲۰۲۱ به طور کامل واکسینه شده‌اند که بیش از ۸۵.۶ درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شود.