پایان دی، آخرین مهلت تعیین تکلیف دستگاه‌های کارت خوان

مهلت تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، آخر همین ماه به پایان می‌رسد.