ویدئو| هرچه تعجب برانگیزتر، غیرقابل اعتمادتر

آموزش صحیح استفاده از فضای مجازی از مسائل مهمی است که در کشور ما باید بیشتر از هر مسئله دیگری موردتوجه قرار گیرد. برخی افراد سودجو برای داشتن دنبال کننده بیشتر شایعاتی را در فضای مجازی نشر می‌دهند که باعث از بین رفتن آرامش جامعه می‌شود.