وقتی ماسک می‌زنید احساس خفگی می‌کنید؟ پزشکان چه می‌گویند؟

افراد زیادی به دلیل اینکه اعقاد دارند ماسک اکسیژن دریافتی آن‌ها را کاهش داده و باعث کاهش حجم اکسیژن خون آن‌ها می‌شود از ماسک زدن خودداری می‌کنند.
نوشته وقتی ماسک می‌زنید احساس خفگی می‌کنید؟ پزشکان چه می‌گویند؟ اولین بار در پلازامگ. پدیدار شد.