هنر معلمان فراهم کردن فرصت یادگیری برای همه دانش آموزان است

زاهدان – وزیر آموزش و پرورش گفت: فراهم کردن فرصت های یادگیری برای همه دانش آموزان به عنوان یکی از اهداف سند تحول بنیادین، هنر معلمان است.