مایکل شوماخر در وضعیت زندگی نباتی است! بهبودی کامل حاصل نمی شود

مایکل شوماخر قهرمان اتومبیلرانی که پس از حادثه اسکی خبر زیادی از او نیست، احتمالا در وضعیت زندگی نباتی باشد. او 7 سال پیش دچار این حادثه شد.
نوشته مایکل شوماخر در وضعیت زندگی نباتی است! بهبودی کامل حاصل نمی شود اولین بار در پلازامگ. پدیدار شد.