فیلم| گل اول استقلال به نفت با شوت زیبای حسین زاده