صنایع پایین دستی در مهر و لامرد راه‌اندازی شود

نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که باید صنایع پایین دستی در این دو شهرستان شکل بگیرد و سرمایه‌گذاران تشویق و ترغیب شوند.