سربازان در خط مقدم مقابله با تهدیدات قرار دارند

معاون اجرایی ارتش گفت: سربازان در خط مقدم مقابله با تهدیدات قرار دارند و جان خود را در راه کشور و پاسداری از نظام و استقلال و ارزش‌های الهی تقدیم کرده و به استقبال شهادت در راه خدا می‌روند.