رشد ۴۲ درصدی تجارت ایران با کشور‌های همسایه

معاون وزیر اقتصاد گفت: روابط تجاری کشور با ۱۵ کشور همسایه در ۹ ماه امسال افزایش ۱۸ درصدی در وزن و ۴۲ درصدی در ارزش را نشان می‌دهد.