دیدگاه‌ها برای کشف ۷۰ سیارۀ سرگردان در کهکشان راه شیری با مهدی

به نظرم خیلی محیط سختیه این که دائما و الی الابد در تاریکی مطلق و سرمای مطلق باشن.