دیدگاه‌ها برای مسیریابی ماهی قرمز در خشکی با Hossein

WOW چه آزمایش جالبی دم دانشمندان اسرائیلی گرم…!!!
واقعا دم هر انسان و هر سازمان و هر کشوری که برای پیشرفت علم تلاش میکنه گرم امیدوارم کشور هایی که در حال پسرفت روزانه هستن یاد بگیرن یکم از اینا.