دیدگاه‌ها برای در مراسم American Music Awards 2021 (جوایز موسیقی آمریکا) چه گذشت؟ | لیست کامل برندگان با 212

در پاسخ به متنفر از بی تی اس.
برا دوجا خوشحالم
ولی بی تی اس واقعنننننن بی هنرن