دیدگاه‌ها برای جهان چه اندازه بزرگ است؟ با ناشناس

خب اگه اینطوریه چرا فرض نکنیم که جهان یک خیاله؟اگر کمی فکر کنیم قطعا بیخیال میشیم چون فکر کرون بهش سخته
یا از کجا معلوم جهان ما که انقدر بزرگ نمایان میشه یعنی تا سحابی ها و یونورس و یونیورسال توی یک آزمایشگاه درست نشده باشه؟واقعا فکر کردن بهش سخته