دیدگاه‌ها برای تلسکوپ جیمز وب بصورت کامل باز شد با سید حمید رضایی

این بهترین خبر بود … دست مریزاد مهندسان و دانشمندان