دیدگاه‌ها برای تلسکوپ جیمز وب بصورت کامل باز شد با سیما یاریsimayari.poet در اینستاگرام

تبریک برای آغاز مشاهدات جدید