دیدگاه‌ها برای تلسکوپ جیمز وب بصورت کامل باز شد با MR.A

تبریک ؛ منتظر تماشای داده های دریافتی هستیم