دولت هند به وضعیت بلاتکلیفی ما رسیدگی کند

افسران حکومت پیشین افغانستان در هند نسبت به شرایط بد معاشاتشان اعتراض کردند.