دادگاه فدرال عراق فعالیت هیئت رئیسه جدید پارلمان این کشور را تعلیق کرد

دادگاه فدرال عراق امروز، پنج‌شنبه به صورت موقت فعالیت هیئت رئیسه منتخب پارلمان را تا زمان رسیدگی به شکایت ارائه شده درباره عدم مشروعیت جلسه نخست پارلمان صادر کرد.