خودزنی صهیونیست ها در اریحا

رسانه‌های صهیونیستی از به هلاکت رسیدن دونظامی این رژیم در نزدیکی اریحا خبردادند.