حاشیه بازی تراکتور و نساجی| دسته گل مدیرعامل برای سرمربی سابق و کیفیت بد چمن ورزشگاه