تکمیل زیرساخت‌های بازارچه مرزی “کیله” سردشت در اولویت قرار گیرد

استاندار آذربایجان غربی گفت: تکمیل زیرساخت‌های بازارچه مرزی “کیله” شهرستان مرزی سردشت به عنوان یکی از بازارچه‌های مهم استان باید در اولویت قرار گیرد.