تارتار و قلعه‌نویی به تساوی در نیمه اول رضایت دادند/ تساوی مس، سپاهان، تراکتور و پیروزی نفت در تهران