بازطراحی ترافیک شبکه ارتباطی کشور تا پایان سال جاری تکمیل می‌شود/ اجرای همزمان یکی از پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات