بازدید شهردار تهران از مراکز بازپروری معتادان

خبرگزاری صدا و سیما