انبار احتکار ارزاق عمومی در دشتستان کشف شد

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: یک انبار احتکار ارزاق عمومی و ضروری مردم با ۳۲ میلیارد ریال کالا در شهرستان دشتستان کشف شد