امیرعبداللهیان به پکن رفت

وزیر امور خارجه کشورمان به منظور گفتگو با مقامات چین، در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی، عازم پکن شد.