امکان شفافیت فقط در ۱۵ درصد پرداختی‌ها

رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از حقوق‌های نجومی تصریح کرد: حدود ۱۵ درصد از کل پرداختی‌ها و دریافتی‌هایی که در بودجه عمومی کشور اتفاق می‌افتد، امکان شفاف شدن دارد.