اعتبار خط انتقال آب شیرین کن بستک تامین می‌شود

وزیر نیرو گفت: خط انتقال آب شیرین کن از بندرلنگه به بستک جز مصوبات سفر رئیس جمهور پیش بینی شده است.