اسپایکوژن تاییدیه گرفت

اسپایکوژن برای تزریق دُز سوم، تاییدیه سازمان غذا و دارو گرفت.