آغاز ساخت نیروگاه ۹۱۳ مگاواتی غدیر در لامرد

ساخت نیروگاه ۹۱۳ مگاواتی سیکل ترکیبی غدیر با اعتبار ۱۵ هزار میلیارد تومان با حضور فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شد.