آجورلو تکلیف مرادی را در استقلال روشن می کند

پارس فوتبال