آتش در شرکت چرم بویین زهرا مهار نشده است

قزوین – مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین گفت: حریق در شرکت چرم بویین زهرا تحت کنترل است اما هنوز مهار نشده است.