صندوق کارآفرینی امید بیش‌از ۵ هزار فرصت شغلی در سیستان و بلوچستان ایجاد کرد

مدیر صندوق کارآفرینی امید سیستان و بلوچستان گفت: تفاهم‌نامه این صندوق با بنیاد برکت در استان برای بیش‌از پنج هزار نفر فرصت شغلی مناسب ایجاد کرده است.